Hotline: 0236.2722968 - 0987.711.777
Thời gian làm việc: 07h30 - 17h30 (T2-T7)
04/05/2023 - Lượt xem: 391

27/03/2023 - Lượt xem: 474

14/06/2019 - Lượt xem: 2352

- Tìm kiếm khách hàng - Tư vấn bán hàng - Chăm sóc khách hàng - Làm việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc

13/09/2018 - Lượt xem: 1543

25/07/2018 - Lượt xem: 1348

Nhận chỉ tiêu bán hàng từ cấp quản lý. - Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động để đạt được chỉ tiêu. - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu chung. - Thường xuyên trao dồi kiến thức sản

08/06/2018 - Lượt xem: 1906

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM HOÀNG HẢO, đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công xe thương mại tại Đà nẵng do nhu cầu phát triển cần tuyển dung các vị trí như sau

 1